Mediace

Do konce roku 2021 jsem působila jako mediátor Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz). Tuto činnost jsem však z kapacitních důvodů ukončila.

Mediace je metoda mimosoudního řešení konfliktů a sporů s asistencí mediátora, který je neutrální, a který vede obě strany k vytvoření oboustranně akceptovatelné, vyvážené a realistické dohody. Obě strany se mediace účastní dobrovolně.

Mediátor zprostředkovává stranám výměnu informací, napomáhá stranám definovat společné i rozdílné zájmy, usnadňuje nalezení řešení situace tak, aby bylo přijatelné pro obě strany. Respektuje emoce zúčastněných a otevírá možnost vzájemného pochopení. Mediátor zachovává neutralitu, není obhájcem ani poradcem či hodnotitelem stran. Jeho role spočívá v profesionálním vedení mediačního procesu a v podpoře obou účastníků diskuse tak, aby nalezli řešení své sporné situace.

Výhody mediace jsou:

  • Účastníci mají kontrolu nad procesem řešení sporu a nad výslednou dohodou
  • Mediace dává možnost vyhnout se soudnímu sporu, či soudní proces urychlit, nebo   situaci vyřešit rychle a bez zbytečných finančních nákladů
  • Mediace snižuje napětí mezi stranami a otevírá prostor pro případnou další spolupráci.

 

Rodinná mediace řeší rozvodové a porozvodové situace, úpravu styku s dítětem, majetkové vztahy, dědické spory, způsoby soužití a další.

Komunitní a občansko-právní mediace se zabývá otázkami občanského soužití, sousedskými spory, vztahy mezi občany a institucemi.

Mediace v podnicích a institucích se věnuje pracovním vztahům,  sporům mezi útvary v rámci firmy atd.

Mediace v obchodních vztazích se věnuje sporným otázkám mezi firmami.

Více o mediaci na www.amcr.cz


Joomla SEO powered by JoomSEF
...

Odběr novinek

Pokud máte zájem o aktuality vyplňte prosím svůj email a jméno.